Όροι και προϋποθέσεις

Το www.etoy.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής εταιρίας Καϊσα Λεμονιά κ ΣΙΑ ΕΕ με διακριτικό τίτλο »Το Παιχνίδι» που εδρεύει στην Αλεξ/πολη,Έβρου με ΑΦΜ 093547370 και μέσω του οποίου η εταιρία διαθέτει  και εκθέτει τα προϊόντα της Διαδικτυακά.
Πριν την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημά, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.etoy.gr καθότι η χρήση και περιήγηση στην ανωτέρω ιστοσελίδα www. etoy.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτα τη ρητή συγκατάθεση και συμφωνία με αυτούς.

Όροι

H Καϊσα Λεμονιά κ ΣΙΑ ΕΕ έχει τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών ,που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ισχύοντα συναλλακτικά ήθη.
Η Καϊσα Λεμονιά κ ΣΙΑ ΕΕ υποχρεούται να προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές , μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει για παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα
Η Καϊσα Λεμονιά κ ΣΙΑ ΕΕ  δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά η τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας. Δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της www.etoy.gr και οι οποίες αφορούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιγράφονται κατά περίπτωση για κάθε προϊόν και την ακρίβεια των στοιχείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Περιορισμός Ευθύνης
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το etoy.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.etoy.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το www.etoy.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης το www.etoy.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά
Το www.etoy.gr δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της.
Επιπλέον, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της , αλλά είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα τους τελικούς καταναλωτές για την μη διαθεσιμότητα αυτών. .
Τέλος, δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά η τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας

Δικαιώματα πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήματα:Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του etoy.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του etoy.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το etoy.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του etoy.gr.

 Υποχρεώσεις Χρηστών
Όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες των ιστοσελίδων www.etoy.gr συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Καϊσα Λεμονιά κ ΣΙΑ ΕΕ για αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.


Επιστροφή-Αντικατάσταση Προϊόντων

Ποια είναι η διαδικασία για επιστροφή ενός προϊόντος;

Σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις θα πρέπει:

  1. Να συμπληρώσετε ένα email με τίτλο «Φόρμα Επιστροφής/Δήλωση Υπαναχώρησης» όπου και να καταγράψετε το αίτημα σας για αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων. Με το αριθμό παραγγελίας και το τηλέφωνό σας.Έπειτα να αποστείλετε το συμπληρωμένο email «Φόρμα Eπιστροφής-Δήλωση Υπαναχώρησης» στο info@etoy.gr. Μόλις λάβουμε τη Φόρμα,θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας τηλεφωνικώς ώστε να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία επιστροφής.
  2. Να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 25510-38810

Ποιες επιλογές υπάρχουν:

Υγιές Προϊόν

1)Αλλαγή προϊόντος με ένα διαφορετικό:Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε ένα προϊόν,κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες.Το προϊόν προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκετε στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί, ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του.Θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης ή το δελτίο αλλαγής ή το τιμολόγιο πώλησης.

Τέλος τα προϊόντα που θα αλλαχθούν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.Στην περίπτωση μεγαλύτερης αξίας,πληρώνετε την διαφορά.

Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.(Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον καταναλωτή)

  • Για τα εποχιακά είδη, όπως τα Χριστουγεννιάτικα, Αποκριάτικα, Πασχαλινά και τα Καλοκαιρινά /είδη θαλάσσης, δεν ισχύει η δυνατότητα αλλαγής μετά την πάροδο των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.

2)Επιστροφή χρημάτων-Υπαναχώρηση:Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο. Επιστροφή χρημάτων για την αγορά του προϊόντος πλην των μεταφορικών εξόδων για την αποστολή στην αποθήκη μας.


Μη λειτουργικό προϊόν

Κατασκευαστικό Ελάττωμα

1)Αλλαγή με νέο λειτουργικό προϊόν:Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος και εφόσον επιβεβαιωθεί πρώτα το σφάλμα από τον κατασκευαστή(Ο έλεγχος θα γίνει από τους ειδικούς της εταιρείας μας) θα αντικαταστήσουμε το προϊόν και θα σας το αποστείλουμε δωρεάν.Σε αυτή την περίπτωση θα σας επιστρέψουμε το κόστος επιστροφής (μεταφορικά) του προϊόντος στις αποθήκες μας εφόσον μας στείλεετε τη σχετική απόδειξη στο info@etoy.gr
Σε περίπτωση επιστροφής τυχών ελαττωματικών προϊόντων,θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς,ενώ τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να επιστρέφονται με την συσκευασία αγοράς τους ώστε να σταλούν στην προμηθεύτρια εταιρεία.
Θα πρέπει επίσης τα προϊόντα να συνοδεύονται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης, ή το τιμολόγιο πώλησης,

2)Επιστροφή των χρημάτων σου:Εάν έχετε ζητήσει επιστροφή χρημάτων σας θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.
Σε αυτή την περίπτωση θα σας επιστρέψουμε και το κόστος επιστροφής (μεταφορικά) του προϊόντος στις αποθήκες μας εφόσον μας στείλετε τη σχετική απόδειξη στο info@etoy.gr

Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος.

Κακή/Λανθασμένη Χρήση

Αν το προϊόν μετά τον έλεγχο χαρακτηριστεί μη λειτουργικό από κακή ή λανθασμένη χρήση,έχετε τις εξής επιλογές:

1)Επιστροφή του προϊόντος σε εσάς:Σας επιστρέφουμε το προϊόν με χρέωση παραλήπτη βάσει του τιμοκαταλόγου της εταιρείας courier/μεταφορικής

2)Καταστροφή του προϊόντος:Μπορείτε να ζητήσετε να καταστρέψουμε το προϊόν για εσάς ώστε να μην επιβαρυνθείτε με έξτρα έξοδα αποστολής


Λάθος Εκτέλεση Παραγγελίας

 

Σε αυτήν την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς για να διεκπεραιώσουμε το αίτημα σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα ελέγχου του δέματος σας πριν την παραλαβή του δέματος σας από την courier.

1)Λάθος προϊόντα στην παραγγελία:Αφού ελέγξετε το δέμα (πριν την πληρωμή σας στην courier) και βεβαιώσετε τα λάθος προϊόντα (έλλειψη/λάθος ενός ή μέρους της παραγγελίας) ΔΕΝ παραλαμβάνετε το δέμα από την courier,δηλώνεται άρνηση και σας αποστέλλουμε ξανά το σωστό πακέτο.

2)Επιστροφή των χρημάτων σας:Εάν έχετε ζητήσει επιστροφή χρημάτων σας θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.
Σε αυτή την περίπτωση θα σας επιστρέψουμε το κόστος επιστροφής (μεταφορικά) του προϊόντος στις αποθήκες μας εφόσον μας στείλετε τη σχετική απόδειξη στο info@etoy.gr


Ακύρωση παραγγελίας

 

Για να ακυρώσετε μια παραγγελία που έχετε κάνει και δεν έχετε παραλάβει ακόμα το προϊόν μπορείτε να την ακυρώσετε καλώντας στο 25510-38810.

Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 25510-38810 ή μέσω της φόρμας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας,έπειτα ο συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει για τις επιλογές που έχετε.


Τιμές

Όλες οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών του etoy.gr είναι σε Ευρώ, περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α. και ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες. Δεν είναι απαραίτητο να ισχύουν για αγορές από τα καταστήματα, παρά μόνο αν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική παραγγελία και έχει δηλωθεί παραλαβή από συγκεκριμένο κατάστημα.


5% Έκπτωση Για Την Επόμενη Αγορά σας

Την πρώτη φορά που θα κάνετε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (και κάθε επόμενη φορά) θα λαμβάνετε έναν κωδικό έκπτωσης, ο οποίος θα περιέχεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Έτσι στην επόμενη παραγγελία σας, θα επιλέγετε την προβολή καλαθιού σας, θα πληκτρολογείτε τον κωδικό έκπτωσης στο αντίστοιχο πεδίο (ΚΩΔΙΚΟΣ PROMO) και η έκπτωση θα γίνεται αυτόματα στο σύνολο της παραγγελίας σας

Instant SSL Pro